Försörjningsbåtar

Hjälpbåtar och offshoreström

Vind, olja eller gas. Volvo Pentas produkter finns för flera olika användningsområden inom offshoredrift. Volvo Penta levererar ström till ett antal olika användningsområden inom offshorebranschen. Atex-certifierade motorer för zon 2, SOLAS-godkända motorer för räddnings- och MOB-båtar, generatoraggregat för försörjningsbåtar, Volvo Pentas IPS-system i servicebåtar

för vindkraftverk och många fler. Varje tillämpning backas upp av Volvo Pentas återförsäljarnätverk. I egenskap av aktiv partner tillhandahåller Volvo Penta-återförsäljare allt som behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet dygnet runt.
 besättningstransport
      

Besättningstransport

Volvo Pentas IPS-system driver ett antal servicebåtar som används på offshorevindkraftverk. Utöver de många användningsområdena och de drastiskt minskade bränslekostnaderna har systemet följande fördelar:


 
Hög drifthastighet

Hög drifthastighet

Ingen tid att förlora – tiden är ofta den avgörande faktorn för om en insats från polisen, kustbevakningen, sjöambulansen och en servicebåt på utryckning ska bli framgångsrik eller inte. Volvo Penta IPS ger upp till 20 procent högre toppfart än ett traditionellt drivsystem.

   
Kraftfull pollardragning

Kraftfull pollardragning

Säker på- och avlastning av passagerare, utrustning och last på offshoreplatser även i grov sjö. Volvo Pentas IPS-system håller båten säkert och stadigt mot pollaren tack vare den EVC-styrda drivenhetsåtgärden.

 
Hög drifthastighet

Volvo Penta IPS

Joystick-manövrerade drivsystem för exakt och enkel manövrering. Systemet har oöverträffad prestanda vad gäller hastighet, körsträcka, låga bullernivåer, bränsleekonomi och låga utsläppsnivåer.

        
Dynamisk positionering

Dynamiskt positioneringssystem (DPS)

Håller båtens position och riktning med hjälp av det dynamiska positioneringssystemet (DPS). Perfekt när du väntar på att tanka eller förbereder avlastning av utrustning eller personal vid en offshoreplats.
 windcat workboats               

Windcat Workboats

 

Windcat Workboats konstruerar, bygger, äger och driver en flotta på fler än 36 offshorebåtar för besättningstransporter, huvudsakligen i Europa inom offshorevindkraftssektorn, men även utanför Europa inom olje- och gasindustrin. Samarbetet med Volvo Penta säkerställer optimerade framdrivningssystem för transport av offshorepersonal i en säker och bekväm miljö.