arbets- och bogserbåtar

Arbets- och bogserbåtar

Volvo Penta har under lång tid levererat motorer till tung sjötransport. Hållbarhet är nyckelfaktorn,

och Volvos basmotorer, som tillverkas i ultramoderna fabriker och provas och kvalitetssäkras grundligt, uppfyller mer än väl det här kravet.

 Volvo Penta-motorer    

Volvo Penta-motorer

Låg bränsleförbrukning, långa underhållsintervall och enkel service är ytterligare skäl till att Volvo Pentas motorer ger låga ägandekostnader.

Framtidens tunga marina motorer kommer att ha elektroniska styrsystem. Tack vare miljontals lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och industriella och marina motorer som körs med Volvos elektroniska motorstyrsystem har Volvo en unik erfarenhet av elektronisk motorstyrning.

Se våra inombordsmotorer