Generator- och hjälpaggregatspaket för marint bruk

Generator- och hjälpaggregatspaket för marint bruk

Alla Volvo Penta-generatoraggregat levereras kompletta och provade och är klara att installeras ombord. All utrustning och alla paket är typgodkända

av de största klassificeringsorganen och kan levereras med certifikat.


 kompakt och lätt att underhålla                   

Kompakt och lätt att underhålla

 

Motorer och generatoraggregat som tar lite plats i motorrummet men ändå är lätta att komma åt vid service har alltid varit kännetecknande för Volvo Penta. Vårt sortiment är utformat för snabba och problemfria serviceåtgärder och de flesta motorerna har stöd för datoriserade diagnosinstrument.

Driftsäkerhet är absolut nödvändig för både generator- och hjälpaggregatspaket. Alla driftstopp, vare sig de är schemalagda eller inte, måste hållas nere till ett minimum. För att underlätta vid service är servicepunkterna på Volvo Pentas motorer lättåtkomliga. Det minskar både tidsåtgången och kostnaden för underhåll.

Enkel installation

Enkel installation

Volvo Pentas motorer är konstruerade för att vara enkla att installera. Det är en tidsbesparande egenskap som du kan dra nytta av oavsett om du representerar ett varv eller ett OEM-företag. Dessutom har vi applikationsingenjörer och specialisttekniker över hela världen som kan ge dig support när du behöver.

     
största fördelarna

Största fördelarna

• Intern tillverkning
• Hög driftsäkerhet
• Ökad drifttid
• Fullständig klassificering
• Enkel installation
• Högre bränsleeffektivitet
• Låg ägandekostnad

 
   
 
gemensam motorplattform

Gemensam motorplattform

Den gemensamma plattformen för Volvo Penta-motorer, med gemensamma service- och underhållsdelar, förenklar reservdelstillgången och ger kortare ledtider. Servicekompetensen hos Volvo Pentas återförsäljarnätverk förbättrar servicevänligheten för ditt Volvo Penta-generatoraggregat.

   
Konstruerad och monterad internt

Konstruerad, monterad och provad internt

Generatoraggregaten provas noggrant i Volvo Pentas provningsanläggning under samma förhållanden som de kommer att utsättas för ombord på din båt. Varenda effektenhet genomgår ett omfattande provningsprogram som omfattar lasttolerans, lastfördelning, autostart, provkörning och klassgodkännande.