Garanti

Alla garantirelaterade reparationer och frågor hanteras av Volvo Penta-återförsäljare.

Kontakta din lokala återförsäljare för att vara säker på att du får korrekt information om garantin. Använd återförsäljarverktyget ”Dealer Locator” för att hitta närmaste återförsäljare.

För att godkänna garantin behöver du en kopia av garantikortet. Om du inte kan visa en kopia behöver du visa någon annan form av bevis.

Volvo Pentas produkter omfattas av Volvo Pentas internationella begränsade garanti (USA – se det nordamerikanska garantiutlåtandet) enligt villkoren och anvisningarna i garanti- och serviceboken.