Environmental care

Milieuprestaties

Het motorenprogramma van Volvo Penta voldoet aan de huidige emissienormen en veel motoren voldoen al aan de emissienormen die pas de komende jaren van kracht zullen worden.

Met ruime middelen voor voortgaande productontwikkeling toont Volvo Penta het pad voor duurzame aandrijvingen die voldoen aan de eisen voor een lager brandstofverbruik en lagere emissiewaarden.
Geoptimaliseerd voor brandstof met laag zwavelgehalte
Geconfronteerd met hoge milieueisen stellen steeds meer havens dat bezoekende schepen brandstof met een laag zwavelgehalte gebruiken. Het motorenprogramma van Volvo Penta is geoptimaliseerd voor brandstof met een laag zwavelgehalte, een brandstof die bovendien bijdraagt aan langere serviceintervallen en een langere uptime van de motor.