CXC

CXC – Commercial extended coverage (uitgebreide dekking voor beroepsvaart)

Volvo Penta biedt haar klanten wereldwijd de middelen die zij nodig hebben om hun investering te beschermen. Commercial Extended Coverage (CXC) biedt dekking na de standaard garantieperiode en, omdat het overdraagbaar is, kan het de verkoopwaarde van uw product verhogen.

Volvo Penta CXC is een aanvullende optionele dekking voor materiaal- of productiefouten voor beroepsvaartmotoren met rating 1-4 en Prime Power (PP). Deze dekking is van kracht wanneer de geldigheidsduur van een Volvo Penta International Limited Warranty en, indien van toepassing, een nationale garantie is verstreken.
De CXC dient door de klant te worden besteld bij aankoop van de motor of tot maximaal drie maanden na levering.

De CXC dekking is beperkt tot de belangrijkste onderdelen en kan worden besteld met één of twee jaar extra dekking. Voor de D4/D6 motoren geldt dat slechts één jaar extra dekking kan worden besteld.