Volvo Penta IPS

Een bewezen succes
Volvo Penta IPS is het moderne inboardsysteem voor planerende werkboten en is in elk opzicht superieur aan inboardschroefassen - vaargedrag, comfort aan boord en prestaties. Deze voordelen hebben ertoe geleid dat Volvo Penta IPS met afstand het meest populaire pod systeem voor planerende boten is.

Kenmerken voor intuïtief varen
Joystick Docking is wellicht het meest bekende kenmerk van Volvo Penta IPS en maakt het mogelijk op een volledig intuïtieve manier aan te meren en te manoeuvreren. Het Dynamic Positioning System is eveneens beschikbaar en is voor veel professionele toepassingen zeer praktisch. De Volvo Penta regelsystemen zijn voorzien van knoppen voor Low-speed mode, Single lever mode en Cruise control, zodat het nog gemakkelijker is om met een boot met Volvo Penta IPS te varen.

Tot maximaal 30 meter
Met de nieuwe en type-goedgekeurde IPS1050 komen de unieke voordelen van naar voren gerichte en tegengesteld draaiende schroeven binnen bereik van snelle werkboten, patrouillevaartuigen en passagiersschepen tot 30 meter en een snelheid van 45 knopen.

De voordelen zijn:

  • Lager brandstofverbruik
  • 30% minder CO2 emissies
  • 40% groter vaarbereik
  • 50% lager waarneembaar geluids- en trillingsniveau
  • 20% hogere topsnelheid
  • Joystick Docking
  • Type goedkeuring

De geschatte cijfers kunnen worden vergeleken met inboardschroefassen in planerende rompen op kruissnelheid. De 30% besparing in brandstofverbruik resulteert in een circa 40% groter vaarbereik.