Biodiesel

Eén van de biobrandstoffen die recentelijk is geïntroduceerd, is RME (biodiesel). Deze brandstof wordt gemaakt uit raapzaadolie en methanol. Momenteel is biodiesel het meest gebruikte alternatief van diesel. Volgens de Europese norm voor dieselbrandstof EN 590 kan momenteel tot 5 % biodiesel worden gemengd met normale diesel. Er kan dus al biodiesel aanwezig zijn in de diesel die wordt gebruikt in de maritieme sector.

Volvo Penta raadt zijn klanten aan de dieselmotoren van Volvo Penta alleen te gebruiken met dieselbrandstof die voldoet aan de EU-norm EN 590.

De dieselmotoren van Volvo Penta zijn geschikt voor dieselbrandstof die een hoger mengsel van biodiesel bevat dan 5 % - met andere woorden, een hogere verhouding dan is opgegeven in de EU-norm EN 590. Als een dergelijke brandstof wordt gebruikt, kunnen de emissieniveaus van de motor enigszins toenemen. Ook zal de motor kortere onderhoudsintervallen vereisen om buitensporige slijtage en een kortere levensduur tegen te gaan.

De garantie van Volvo Penta dekt geen schade die wordt veroorzaakt door een te hoog mengsel van biodiesel.
Volvo Penta heeft de volgende aanbevelingen voor klanten die brandstof willen gebruiken met een hogere biodieselinhoud dan is opgegeven in de EU-norm EN 590:

  • De biodiesel moet van goede kwaliteit zijn. Dit betekent dat de biodiesel moet voldoen aan de EU-brandstofnorm EN14214.
  • Biodiesel is een efficiënt oplosmiddel dat bij het eerste gebruik bestanddelen in het brandstofsysteem kan oplossen. Na een korte gebruiksperiode moet het brandstoffilter dan ook worden vervangen.
  • Biodiesel is een brandstof die geen stabiliteit op lange termijn heeft en kan oxideren in het brandstofsysteem. Het volledige brandstofsysteem moet worden leeggemaakt en met normale diesel worden gebruikt vóór elke langere stilstandperiode, zoals tijdens de winterberging.
  • Biodiesel heeft een negatief effect op een groot aantal rubber- en kunststofmaterialen. Om lekkage te voorkomen, moeten rubberen slangen en kunststof onderdelen in het brandstofsysteem regelmatig worden gecontroleerd en vaker worden vervangen dan normaal.
  • Biodiesel tast de smeercapaciteit van olie aan vanwege het hogere kookpunt. De intervallen voor het verversen van smeeroliën en het vervangen van oliefilters moeten worden gehalveerd ten opzichte van de normale intervallen.