ethanol

Ethanol

Kan ik met ethanol gemengde benzine gebruiken in mijn Volvo Penta motor?
In de Volvo Penta benzinemotoren kan benzine worden gebruikt die is gemengd met hooguit 10% ethanol dat voldoet aan de minimale octaanspecificatie.

Brandstof die 10% ethanol bevat, wordt ook wel "E10" genoemd.

Gebruikers van brandstoffen die met ethanol zijn gemengd, moeten extra aandacht besteden aan het onderhoud van hun brandstofsysteem. De gevolgen verschillen, afhankelijk van het materiaal van de brandstoftank. De meeste boten die in de afgelopen 20 jaar zijn gemaakt, beschikken over brandstoftanks die zijn gemaakt van aluminium, roestvast staal of kunststof.

Aangezien met ethanol gemengde brandstoffen vocht aantrekken en vasthouden, kan de aanwezigheid van ethanol bijdragen tot corrosie van het tankmateriaal bij aluminium brandstoftanks. Corrosiemateriaal kan de brandstoffilters verstoppen en schade veroorzaken aan de inspuiting, carburateurs en andere onderdelen van het brandstofsysteem.

Brandstoftanks die zijn gemaakt van roestvast staal en kunststof ondervinden geen nadelige gevolgen van brandstoffen die met ethanol zijn gemengd. Met ethanol gemengde brandstoffen kunnen echter als oplosmiddel fungeren, waardoor vuil in de tank kan worden losgemaakt en in het brandstofsysteem kan stromen.

Schade aan het brandstofsysteem of de motor die wordt veroorzaakt door vervuiling door water, vreemde stoffen, slib of hars dat het brandstofsysteem binnenkomt of hierin wordt gevormd, valt niet onder de Beperkte Garantie van Volvo Penta.

Sommige oudere boten hebben brandstoftanks uit glasvezel. Het is aangetoond dat met ethanol gemengde brandstoffen fungeren als oplosmiddel voor het oppervlak van deze brandstoftanks, waardoor de wanden van de brandstoftank verzwakken en slib en hars kunnen binnen dringen tot het brandstofsysteem en het kleppensysteem van de motor. Daarom wordt het gebruik van met ethanol gemengde brandstoffen in brandstoftanks die zijn gemaakt van glasvezel, niet aanbevolen door Volvo Penta.

Raadpleeg het gedeelte Onderhoud van Brandstofsysteem van uw Gebruikershandleiding voor de volledige verklaring betreffende de brandstofvereisten van Volvo Penta.

Aanbevelingen bij het gebruik van met 10% ethanol gemengde brandstof (E10):

  • Het wordt aanbevolen een waterscheidend brandstoffilter te plaatsen tussen de brandstoftank en de motor. Raadpleeg uw Volvo Penta dealer voor informatie over de installatie van het juiste waterscheidende brandstoffilter in overeenstemming met de US Coast Guard-specificaties en de ABYC-normen.
  • Waterscheidende brandstoffilters moeten regelmatig worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water en afvalmaterialen volgens de service-intervallen die worden aanbevolen door de filterfabrikant.
  • Het gebruik van een in de handel verkrijgbaar brandstofstabiliseringsmiddel als STA-BIL® wordt aanbevolen, wanneer u met ethanol gemengde brandstoffen voor langer dan 2 weken opslaat.