Biodiesel

Hensyntagen til miljøet er en af Volvo Pentas kerneværdier, og vi udvikler løbende vores produkter for at reducere omfanget af emissioner. Volvo Penta har naturligvis et positivt syn på indførelsen af genanvendelige brændstoffer (biobrændstoffer), der kan hjælpe med til at reducere dieselmotorers påvirkning på miljøet i fremtiden.

Desuden kan brugen af biobrændstoffer fremover føre til en situation, hvor produktionen af brændstof er mere stabil end i dag. Et af de nyeste biobrændstoffer er RME ("biodiesel"), som fremstilles af rapsolie og metanol. I dag er biodiesel det mest almindelige alternativ til diesel. I følge EU's EN 590-standard for dieselbrændstof er det på nuværende tidspunkt tilladt at blande op til 5 % biodiesel i almindelig diesel. Derfor kan biodiesel allerede være til stede i den diesel, der bliver brugt i marinesektoren.

Volvo Penta anbefaler sine kunder udelukkende at bruge Volvo Pentas dieselmotorer sammen med dieselbrændstof, der lever op til EU-standard EN590.

Volvo Pentas dieselmotorer kan køre på dieselbrændstof med en højere koncentration af biodiesel end 5 % - med andre ord, en højere procentdel end foreskrevet i EU-standarden EN590. Hvis en sådan type brændstof bruges, kan motorens emissionsniveauer øges en smule. Motoren vil også kræve kortere serviceintervaller for at undgå, at motoren slides og får en kortere levetid.

Volvo Pentas garantier dækker ikke skader opstået i forbindelse med for høj koncentration af biodiesel.
Volvo Penta anbefaler følgende til kunder, der ønsker at bruge brændstof med større andel af biodiesel end foreskrevet i EU-standarden EN 590:

  • Biodieselen skal være af god kvalitet, hvilket betyder, at den skal leve op til EU's brændstofstandard EN14214.
  • Biodiesel er et effektivt opløsningsmiddel, som ved første brug kan opløse bestanddele i brændstofsystemet. Brændstoffilteret bør derfor udskiftes efter en kort periode.
  • Biodiesel er ikke et brændstof med vedvarende stabilitet. Det kan oxydere i brændstofsystemet. Hele brændstofsystemet skal tømmes og køre på almindelig diesel forud for enhver form for længere stillestående periode, såsom under vinteroplægning.
  • Biodiesel har en negativ effekt på mange gummi- og plastikmaterialer. Gummislanger og plastikkomponenter i brændstofsystemet skal efterses regelmæssigt og skiftes hyppigere end normalt for at undgå lækage.
  • Biodiesel forringer olies smøreevne på grund af dets højere kogepunkt. Intervallerne mellem skift af smøreolie og oliefiltre skal halveres i forhold til normalt.