ethanol

Ethanol

Kan jeg bruge ethanolholdigt brændstof i min Volvo Penta-motor?
I Volvo Penta-benzinmotorer kan der anvendes benzinblandinger med højst 10 % ethanol, som overholder minimumskravet til oktantal.

Brændstof, som indeholder 10 % ethanol, kaldes ofte for "E10".

Ejere, der blander ethanol i brændstoffet, skal være særligt opmærksomme på vedligeholdelsen af brændstofsystemet. Der kan forekomme forskellige påvirkninger, afhængigt af hvilket materiale brændstoftanken er fremstillet i. De fleste både, der er produceret inden for de sidste 20 år, har brændstoftanke, som er fremstillet i aluminium, rustfrit stål eller plast.

Eftersom brændstofblandinger med ethanol tiltrækker og fastholder fugt, kan indholdet af ethanol medvirke til, at aluminiumstankene korroderer. Korrosionsrester kan tilstoppe filtre og beskadige dyser, karburatorer og andre komponenter i brændstofsystemet.

Tanke, der er fremstillet i rustfrit stål eller plast, påvirkes ikke af ethanolholdige brændstofblandinger. Ethanolholdige brændstofblandinger kan imidlertid virke som et opløsningsmiddel og udvaske gamle aflejringer eller fremmedlegemer i brændstofsystemet.

Skader forårsaget af forurening fra vand, fremmedlegemer, slam eller gummi, som dannes eller trænger ind i brændstofsystemet og beskadiger brændstofsystemet eller motoren, er ikke dækket af Volvo Pentas garanti.

Visse ældre bådtyper kan have brændstoftanke af fiberglas. Det er påvist, at ethanolholdige brændstofblandinger kan virke som et opløsningsmiddel på brændstoftankenes fiberglasoverflader, hvorved brændstoftankenes vægge svækkes, så der kan dannes slam eller gummi i motorens brændstofsystem og ventilrække. Volvo Penta fraråder derfor brugen af ethanolholdige brændstofblandinger i brændstoftanke, som er fremstillet i fiberglas.

Du kan finde en samlet oversigt over de krav, Volvo Penta stiller til brændstoffer, i afsnittet om vedligeholdelse af brændstofsystemet i instruktionsbogen.

Anbefalinger, når der anvendes brændstof med en blanding på 10 % ethanol (E10):

  • Det anbefales, at der monteres et vandudskillende brændstoffilter mellem brændstoftanken og motoren. Henvend dig til din Volvo Penta-forhandler for at få mere at vide om montering af et passende vandudskillende brændstoffilter, som overholder den amerikanske kystvagts bestemmelser og ABYC-standarden.
  • Vandudskillende filtre skal undersøges jævnligt for vand og fremmedlegemer i overensstemmelse med filterproducentens anbefalede serviceintervaller.
  • Ved opbevaring af ethanolholdigt brændstof i mere end to uger anbefales det, at der anvendes en kommercielt tilgængelig brændstofstabilisator, f.eks. STA-BIL(r).