Oil information

Olieoplysninger

Volvo Penta-olier, -smøremidler og -kølevæsker indeholder mange beskyttende tilsætningsstoffer, der mindsker slitage, opsamler sod, slam og metalpartikler, neutraliserer syrer, indfanger vand og har konserverende egenskaber. De er også tilpasset de særlige krav, der stilles til motorer med lave emissioner.

Olie >>

Motoren
Bemærk! Du kan finde oplysninger om, hvor meget olie der skal fyldes på motoren og/eller drevet, i kapitlet "Tekniske oplysninger" i instruktionsbogen. Hent en onlineudgave her.

Drev
Information on sterndrives
Information on waterjet and saildrives


* Hvis drevet er fremstillet før 1986 sammen med motorer i 30- eller 40-serien, og der tidligere har været anvendt motorolie til drevet, bør du bruge den samme motorolie også fremover. Se altid de særlige oplysninger om anbefalede smøremidler, der er indeholdt i instruktionsbogen.