Biodiesel

Ympäristöstä huolehtiminen on yksi Volvo Pentan perusarvoista. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme vähentääksemme päästöjä. Volvo Penta suhtautuu myönteisesti uusiutuvien polttoaineiden ("biopolttoaineiden") käyttöönottooon, sillä niiden avulla voidaan vähentää dieselmoottoreiden ympäristövaikutuksia tulevaisuudessa.

Lisäksi biopolttoaineiden käyttö tulevaisuudessa voi johtaa tilanteeseen, missä polttoaineiden tuotanto tapahtuu kestävän kehityksen kannalta edullisemmin. Yksi äskettäin esitelty biopolttoaine on RME ("biodiesel"), jota tuotetaan rapsiöljystä ja metanolista. Tänään biodiesel on yleisin vaihtoehto dieselille. EU:n EN 590 -dieselpolttoainestandardin mukaan nykyisin saa normaaliin dieseliin sekoittaa jopa 5 prosenttia biodieseliä. Joten biodieseliä voidaan jo käyttää merimoottoreisa.

Volvo Penta suosittelee Volvo Penta dieselmoottoreissa käytettäväksi vain dieselpolttoainetta, joka täyttää EU-standardin EN590.

Volvo Pentan dieselmoottoreissa voidaan käyttää dieselpolttoainetta, jossa on enemmänkin kuin 5 % biodieseliä - eli enemmän kuin mitä EU-standardi EN 590 vaatii. Mikäli tällaista polttoainetta käytetään, moottorin päästötasot voivat lievästi nousta. Moottori tarvitsee myös useammin huoltoa, jottei se kulu liikaa eikä sen käyttöikä lyhene.

Volvo Pentan takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat liiasta biodieselin käytöstä polttoaineessa.
Volvo Penta tekee seuraavat suositukset niille asiakkaille, jotka käyttävät enemmän biodieseliä polttoaineessaan kuin mitä EU-standardi EN 590 vaatii:

  • Biodieselin täytyy olla hyvälaatuista eli täyttää EU:n En14214-polttoainestandardi.
  • Biodiesel on tehokas liuotin, joka voi ensikertaa käytettäessä liuottaa ainesosia polttoainejärjestelmässä. Polttoainesuodatin pitäisi siksi vaihtaa lyhyen käyttöjakson jälkeen.
  • Biodiesel ei ole vakaa polttoaine, se voi hapettua polttoainejärjestelmässä. Koko polttoainejärjestelmä on tyhjennettävä ja moottoria on käytettävä normaalilla dieselillä ennen kuin se jätetään seisomaan pidemmäksi ajaksi, esim. talvisäilytykseen.
  • Biodiesel vaikuttaa negatiivisesti moniin kumi- ja muoviaineisiin. Polttoainejärjestelmän kumiletkut ja muovikomponentit täytyy säännöllisesti tarkastaa ja vaihtaa tavallista useammin, jottei vuotoja synny .
  • Biodiesel heikentää öljyn voiteluominaisuuksia biodieselin korkeammasta kiehumispisteen vuoksi. Voiteluöljyjen ja öljynsuodattimien vaihtoväli täytyy puolittaa tavanomaiseen käytäntöön verrattuna.