ethanol

Etanoli

Voinko käyttää etanolia bensiiniin sekoitettuna Volvo Penta moottorissani??
Volvo Penta bensiinimoottoreissa voidaan käyttää bensiiniä, jossa ei ole 10 % enempää etanolia, jolloin minimi oktaanivaatimukset täyttyvät.

Polttoainetta, joka sisältäää 10 % etanolia, kutsutaan yleisesti nimellä "E10."

Etanolisekotteisten polttoaineiden käyttäjien on huollettava polttoainejärjestelmiään tavaonomaista enemmän. Haittavaikutuksia voi esiintyä riippuen polttoainesäiliön valmistusmateriaalista. Useimpien, viimeisen 20 vuoden aikana valmistettujen veneiden polttoainesäiliöt on valmistettu alumiinista, teräksestä tai muovista.

Etanolisekotteinen polttoaine sitoo kosteutta ja voi siten aiheuttaa alumiinisäiliöissä korroosiovaurioita. Korroosion irrottama aines saattaa tukkia polttoainesuodattimia ja vaurioittaa sumuttimia tai muita polttoainejärjestelmän osia.

Ruostumattomiin terässäiliöihin tai muovisäiliöihin etanolisekotteinen polttoaine ei vaikuta. Etanolisekotteinen polttoaine voi kuitenkin toimia liuottimena irrottaen vanhoja jäämiä ja likaa polttoainejärjestelmään.

Volvo Penta takuu ei koske niitä polttoainejärjestelmän tai moottorin vaurioita, jotka johtuvat vedestä tulevista saasteista, vieraista partikkeleista, sakasta tai hartsista.

Joissakin vanhemmissa veneissä voi olla lasikuituiset polttoainesäiliöt. Etanolisekoitteisten polttoaineiden on todettu liuottavan lasikuitusäiliön pintaa heikentäen sen seinämiä. Samalla sakkaa ja hartsia joutuu moottorin polttoainejärjestelmään ja venttiilikoneistoon. Volvo Penta ei suosittele käytettävän etanolisekoitteista polttoainetta lasikuitusäiliössä.

Katso "polttoainejärjestelmän kunnossapito" omasta käyttäjän käsikirjastasi. Sieltä löydät Volvo Pentan tarkat polttoaineohjeet.

10 % etanolisekoitteisen polttoaineen (E10) käyttöön liittyvät suositukset:

  • Polttoainesäiliön ja moottorin välissä suositellaan käytettäväksi vedenerottimella varustettua polttoainesuodatinta. Kysy oikean suodattimen valinnasta omalta Volvo Penta jälleenmyyjältäsi, jotta se varmasti täyttää suomalaiset viranomaismääräykset ja ABYC-standardit.
  • Vedenerottimella varustetut polttoainesuodattimet täytyy säännöllisesti tarkastaa ja tarvittaessa tyhjentää vedestä ja sakasta sekä vaihtaa suodatin valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Saatavilla olevien polttoainestabilaattorien kuten STA-BILin käyttöä suositellaan silloin, kun etanolisekoitteisia polttoaineita varastoidaan kauemmin kuin 2 viikkoa.