/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1910--1919.jpg

1910-1919

Tarjontaa laajennettiin 2-, 3- ja 4-sylinterisillä moottorivaihtoehdoilla. Kaikissa ennen vuotta 1920 myydyssä 3268:ssa moottorissa oli vakiokierrosnopeus 800 rpm. Asiakkaina olivat mm. veneiden omistajat, palokunnat, armeija, talojen omistajat ja muut asiakkaat.

Vuonna 1919 yritys sai nimen AB Pentaverken. Moottoreiden valmistus oli leimallista tälle vuosikymmenelle, mutta yrityksen tuottavuus oli ensimmäisen maailmansodan jälkeisen laman vuoksi heikko.