/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1995.jpg

1995 - Volvo Penta EDC

Elektroniikasta tuli merikäyttöä kestävää

Vuonna 1995 esitelty Volvo Pentan EDC on ensimmäinen merikäyttöön tarkoitettu dieselmoottorin ohjausjärjestelmä. Volvo Pentan kehittämä ja moottoriin jo tehtaalla asennettu EDC nosti suorituskyvyn uudelle tasolle, samoin moottorin luotettavuuden ja turvallisuuden. EDC:n kehittämisestä vastannut Pelle Nestvall palkittiin Volvo Technical Prize -palkinnolla vuonna 1996.

"Erittäin vahva dieselmoottorin puolesta puhuva argumentti on sen tarjoama luotettavuus, mikä on tärkeää monissa tilanteissa. Kehitystyön aikana panostimme erityisesti EDC-järjestelmän luotettavuuteen ja turvallisuuteen," sanoo Pelle Nestvall.

EDC-järjestelmän ohjausyksikkö on moottoriin asennettu. Kestääkseen ankaria meriolosuhteita yksikkö on suojattu polyuretaanimuovilla ja sijoitettu korkealaatuiseen painevalettuun alumiinilaatikkoon. Liitännät on tehokkaasti suojattu kaikkia mahdollisia häiriöitä ja oikosulkuja vastaan. Koska ohjausyksikkö on asennettu moottoriin, venerakentajan on helppo asentaa koko moottori. Koko järjestelmä perustuu sähkökaapeleihin, mitään mekaanisia linkityksiä ei tarvita. Useampien, jopa kahdeksan hallintalaitteen kytkeminen samaan järjestelmään on erittäin helppoa. "Rakensimme tarkoituksellisesti järjestelmän, joka jäljittelee erittäin hyvää mekaanista järjestelmää. Näin kuljettaja tuntee olonsa kotoisaksi ja samalla tiedostaa elektroniikan edut parempana suorituskykynä, joita ovat mm. täysin vakaa tyhjäkäynti ja moottorin nopea reagointi kiihdytyksissä. Tarkka havainnoitsija ehkä huomaa, että käynnistysjakso kestää hieman kauemmin. Tämä johtuu siitä, että moottori pyörii muutaman kierroksen esilämmittääkseen palokammion. Näin savutus ja hiilivetyjen määrä ovat käynnistyksen yhteydessä käytännöllisesti katsoen olemattomat."

Helpompi huolto ja vianetsintä EDC-järjestelmä ja ohjausyksikkö seuraavat jatkuvasti moottorin tärkeiden järjestelmien tilaa ja toimintaa. Mikäli jossakin ilmenee vikaa tai häiriötä, järjestelmä hälyttää käyttöpaneeliin ilmestyvien vilkkuvien koodien avulla. Kaikki tiedot tallentuvat järjestelmään ja huoltomies pystyy katsomaan ne diagnoosityökalun avulla. "Järjestelmä tallentaa myös kahdeksan pääparametrin arvot, joita katsomalla huoltomies näkee, onko moottoria käytetty tarpeettoman kovaa tai tarvitseeko säätöjä muuttaa. Huoltomies voi myös tarkastaa mm. jäähdytysjärjestelmän tehon, ilman riittävän saannin, ja että onko potkuri oikein sovitettu."

Volvo Penta EDC:n teknologia
Kuinka se toimii EDC on elektronisesti ohjattu keskusprosessointijärjestelmä, joka saa tietoja moottorin käyttöjärjestelmien tärkeimpiin kohtiin sijoitettujen anturien välityksellä.

Mitä se tekee Tietojen jatkuvan käsittelyn myötä ohjausyksikkö päättää kullakin hetkellä tarvittavan tarkan polttoaineen määrän huomioiden käyttölämpötilan, ahtopaineen ja muut vaikuttavat tekijät ja siten optimoi moottorin tehokkuuden.

Ei perinteisiä ohjausvaijereita, järjestelmiin perinteisesti asennetut vaijerit on korvattu sähköisellä vaihteiston ja kaasun ohjauksella. Vaihteiston käyttö tapahtuu sähköisesti, jolloin vaihtaminen on pehmeää ja tarkkaa. Fyysistä voimaa tarvitaan erittäin vähän eivätkä moottorin melu ja värinät välity ohjaamoon ohjausvaijeria pitkin. Pistoliittimien avulla asennus on hyvin helppoa eikä sovittelua tarvita. Useiden, jopa kahdeksan hallintalaitteen asentaminen on hyvin helppoa.

Diagnosointi muistin avulla EDC-järjestelmässä on diagnostiikkatoiminto, joka helpottaa ja nopeuttaa huolto- ja korjaustöitä. Tärkeät tekniset tiedot on tallennettu muistiin, jotta moottorin asennus ja suorituskyky voidaan optimoida.

EDC:n edut:
Suurempi venemukavuus
 • Moottori reagoi nopeammin
 • Alhaisempi ja vakaa tyhjäkäynti
 • Säätimet toimivat pehmeämmin ja tarkasti
 • Moottorin värinät tai melu ei välity ohjausvaijereiden kautta
 • Kompensoi kuumalla ilmalla polttoaineen syöttöä siten, että moottorin tehohävikit ovat mahdollisimman pienet.
Hyvä, jatkuva tehokkuus ja kestävyys
 • Diagnostiikkajärjestelmä
 • Erittäin vähän liikkuvia osia ohjaus- ja hallintajärjestelmässä
Helpompi asennus
 • Sähköpistokkeet perinteisten vaijereiden sijaan
 • Ohjauskaapelien säätöjä ei tarvita
 • Jopa kahdeksan hallintalaitteen kytkentämahdollisuus, helppo suunnitella ja asentaa
 • Ympäristöystävällisempi
 • Vähän savua ja hiilivetypäästöjä käynnistyksen yhteydessä
 • Ei polttoaineen liikasyöttöä käynnistyksen yhteydessä