Biodiesel

Hensyn til miljøet er en av Volvo Pentas kjerneverdier, og vi utvikler produktene våre hele tiden for å redusere utslipp. Volvo Penta ser naturligvis positivt på innføringen av fornybart drivstoff ("biodrivstoff") som kan bidra til å redusere virkningen av dieselmotorer på miljøet i fremtiden.

Videre kan bruken av biodrivstoff i fremtiden føre til en situasjon med mer bærekraftig produksjon av drivstoff enn i dag. Et av biodrivstoffene som er introdusert nylig, er RME ("biodiesel"), som produseres av rapsolje og metanol. I dag er biodiesel det vanligste alternativet til diesel. I henhold til EUs standard EN 590 for dieseldrivstoff er det for tiden tillatt å blande inntil 5 % biodiesel i normal diesel. Dermed kan det allerede finnes biodiesel i dieselen som brukes i marin sektor.

Volva Penta anbefaler sine kunder å drive Volvo Pentas dieselmotorer bare med dieseldrivstoff som er i samsvar med EU-standarden EN 590.

Volvo Pentas dieselmotorer kan drives med dieseldrivstoff med høyere andel biodiesel enn 5 % - med andre ord en høyere andel enn den som er angitt i EU-standarden EN 590. Hvis slikt drivstoff blir brukt, kan motorens utslippsnivå øke litt. Motoren vil også trenge hyppigere service for å unngå økt slitasje og kortere leventid.

Volvo Pentas garanti dekker ikke skade som forårsakes av for høy andel biodiesel.
Volvo Penta gir følgende anbefaling til kunder som ønsker å bruke drivstoff med høyere biodieselinnhold enn det som er angitt i EU-standarden EN 590:

  • Biodieselen må være av god kvalitet, noe som betyr at den må tilfredsstille EUs standard EN 14214 for drivstoff.
  • Biodiesel er et effektivt oppløsningsmiddel som når den tas i bruk, kan oppløse bestanddeler i drivstoffsystemet. Drivstoffilteret bør derfor byttes etter kort tids bruk.
  • Biodiesel er ikke drivstoff med langvarig stabilitet. Den kan oksidere i drivstoffsystemet. Hele drivstoffsystemet må tømmes og drives med normal diesel før enhver lang periode med stillstand, for eksempel under vinteropplag.
  • Biodiesel har negativ virking på mange gummi- og plastmaterialer. Gummislanger og plastkomponenter i drivstoffsystemet må kontrolleres regelmessig og byttes oftere enn vanlig, så man unngår lekkasje.
  • Biodiesel hemmer smøreevnen til olje på grunn av sitt høyere kokepunkt. Intervallene for å bytte smøreolje og oljefiltre må halveres sammenlignet med de normale.