ethanol

Etanol

Kan jeg bruke etanolblandet bensin i min Volvo Penta-motor?
Volvo Penta-bensinmotorer kan brukes med bensin blandet med 10 % etanol eller mindre som oppfyller minimumsspesifikasjonene for oktan.

Drivstoff som inneholder 10 % etanol, kalles vanligvis "E10".

De som bruker etanolblandet drivstoff, må være ekstra oppmerksomme når det gjelder vedlikeholdet av drivstoffsystemene. Effektene varierer avhengig av materialet i drivstofftanken. De fleste båter som er produsert de siste 20 årene, har tanker som er konstruert av aluminium, rustfritt stål eller plast.

Siden drivstoff blandet med etanol tiltrekker seg og holder på fuktighet, kan innholdet bidra til korrosjon av tankmaterialet i aluminiumsdrivstofftanker. Korrosjonsmateriale kan tette drivstoffiltre og skade injektorer, forgassere og andre komponenter i drivstoffsystemet.

Tankmaterialer i rustfritt stål og plast blir ikke påvirket av drivstoff der det er blandet inn etanol. Imidlertid kan etanolblandet drivstoff virke som et oppløsningsmiddel som løser opp og fører gamle avleiringer eller forurensning inn i drivstoffsystemet.

Skade på drivstoffsystem eller motor som er forårsaket av forurensning fra vann, fremmede partikler, slam eller smøreoljerester som kommer inn i eller dannes i drivstoffsystemet, dekkes ikke av den begrensede garantien fra Volvo Penta.

Noen elder båter kan ha drivstofftanker av glassfiber. Det har vist seg at etanolblandet drivstoff kan virke som oppløsningsmiddel på overflaten til drivstofftanker av glassfiber, kan svekke veggene i drivstofftanken og føre til at slam og smøreoljerester kan dannes i motorens drivstoffsystem og ventilrekke. Som et resultat av dette anbefaler ikke Volvo Penta bruk av etanolblandet drivstoff i drivstofftanker laget av glassfiber.

Se i delen om vedlikehold av drivstoffsystemet i brukerhåndboken, når det gjelder fullstendige uttalelser fra Volvo Penta om krav til drivstoff.

Anbefalinger ved bruk av 10 % etanolblandet (E10) drivstoff:

  • Det anbefales et filter for vannutskilling mellom drivstofftanken og motoren. Ta kontakt med Volvo Penta-forhandleren for å få informasjon om installasjon av riktig drivstoffilter for utskilling av vann i samsvar med bestemmelser fra US Coast Guard og ABYC-standarder.
  • Drivstoffiltre som skiller ut vann, bør kontrolleres hyppig for vann og forurensning i samsvar med produsentens anbefalte serviceintervaller.
  • Bruk av en kommersielt tilgjengelig drivstoffstabilisator som STA-BIL(r) anbefales ved lagring av etanolblandet drivstoff i mer enn 2 uker.