3 and 4-blade folding propellers

Foldbare propeller med tre eller fire blad

Volvo Pentas foldbare propeller med tre eller fire blad er perfekte for seilbåter og gir minimal motstand ved seiling kombinert med effektiv fremdrift for båter med opptil 120 hestekrefter.

Unike foldbare propeller med tre eller fire blad
Volvo Pentas patenterte foldbare propeller med tre eller fire blad har en unik utforming som gir dem overlegne egenskaper.

Det er den store størrelsen på bladene og den unike elliptiske profilen deres (stor vridning) som bidrar til propellenes høye ytelse.

Og dessuten bidrar den unike bladprofilen til svært stille og vibrasjonsfri drift.

Enkel, pålitelig design
Robuste koniske tenner sikrer at propellbladene alltid er i riktig stilling. Til forskjell fra konvensjonelle dyrere og mer kompliserte propeller med flailing-blad er det ingen kompliserte mekanismer eller andre komponenter som kan skape problemer.
Mindre motstand
De foldbare propellene med tre eller fire blad reduserer motstanden opptil 8 ganger sammenlignet med en fast propell med tre blad, og har 3,5 ganger mindre motstand enn en fast propell med to blad.

Høyere fart
De foldbare propellene med tre eller fire blad gir høyere hastighet sammenlignet med en foldbar propell med to blad.

Sammenlignet med en fast propell med tre blad gir den mer eller mindre samme hastighet over hele området for omdreiningstall.

Mer effekt
De foldbare propellene med fire blad gir ypperlig manøvrerbarhet. Selv om den er en foldbar propell, er skyvkraft i revers fullt ut sammenlignbar med kraften for en fast propell.