Gjør det selv

Vedlikeholdsplaner og deloversikter
Søk etter vedlikeholdsinstruksjoner og de fleste vanlige deler til service av motoren. Ha serienummeret for motoren tilgjengelig så du kan være sikker på at du får riktig håndbok.

I brukerhåndboken finner du instruksjoner om hvordan du kan utføre de fleste vedlikeholdsoperasjoner.

Husk at det er visse oppgaver som bare bør utføres av Volvo Penta-forhandleren, siden forhandleren har verktøyene, erfaringen og den mest oppdaterte informasjonen for å utføre disse oppgavene riktig. Punktene som bare er for forhandleren, er oppgitt i vedlikeholdsplanen. 

Opplags- og sjøsettingsguide
Disse instruksjonene dekker de fleste punktene som skal sjekkes og etterses for dieselmotor og drev når du tar opp båten og setter den ut.

Gjør det selv-bøker og håndbøker
Hvis du planlegger å utføre mer omfattende arbeider på Volvo Penta-utstyret, anbefaler vi deg å kjøpe en gjør det selv-bok som omfatter den motoren du har. (Finnes ikke for alle motormodeller)