Hvilken anode skal jeg bruke på mitt drev (når jeg bruker båten både i salt- og ferskvann)?

Anodene er fabrikkmontert på alle Volvo Penta-drev og skjold (TSK). Kjøper du en brukt båt må du kontrollere anodene! Anodene er tilvirket for ulike miljøer og reagerer på disse. Det finns generelle anbefalinger for valg av anoder. Se tabell nedenfor.

Anoder som brukes i ferskvann får et hvitt oxidbelegg (aluminium), eller blir gul (zink). Dette fører til at anoden ikke fungerer når den kommer tilbake til saltvann. Zinkanoder reagerer på samme måte i brakkvann  mens aluminiumanoder fungerer fint i elvemunninger og  brakkvann.

Magnesiumanoder er ikke beregnet på bruk i saltvann, du bør derfor vurdere å bytte anodene om båten din brukes i saltvann lengere enn 7 dager. Det samme gjelder zink- og aluminiums- anodene om du flytter båten mellom ulike vann.

Det er viktig å kontrollere anodene og om nødvendig rengjøre dem etter bytte av vann. Anodene kan også bli passivisert bare ved å være uten vann. Om drevet har vært oppfeldt eller f.eks. plassert på henger en tid, husk da å kontrollere anodene.

Om en anode f.eks. er gul eller er dekt av ett hvitt belegg er den blitt passivisert og den må børstes ren eller byttes ut for å gi beskyttelse. Dette kan gjøres enten ved å børste den med sand-papir eller slipeduk. OBS! bruk aldri stålbørste. Du må bruke slipeduk uten jernoxid ellers kan anoden bli passivisert.

Kontroller anodene ofte og bytt dem om mer enn en tredjedel ar korrodert. Alle anoder er ikke av samme kvalitet!  Bruk derfor alltid anoder fra Volvo Penta ettersom disse er testet for å garantere maksimal beskyttelse på drev.

AnodMaterialVattentyp
Sköld (TSK)ZinkSaltvatten
Drev (aquamatic)ZinkSaltvatten
Sköld (TSK)AluminiumBräckt vatten
Drev (aquamatic)AluminiumBräckt vatten
Sköld (TSK)MagnesiumSötvatten
Drev (aquamatic)MagnesiumSötvatten