Hva er QL aktiv korrosjons beskyttelses-system?

QL aktiv korrosjons beskyttelse hindrer at galvanisk korrosjon angriper metallkomponent- ene på din motor. Systemet kompletterer de eksisterende anodene, og er ikke ment å erstatte dem.

En føler-anode registrerer elektriske spenninger i vannet, og sender et signal til styreenheten, som igjen sender en korrekt driftstrøm til den aktive anoden.

Varierende vanntemperatur, kemisk sammen- settning og eksponert overflate krever ulike nivåer driftsstrøm. Den aktive anoden avgir varierende nivå av ioner i vannet rundt drevet. Ionene forebygger effektivt galvanisk korrosjon og beskytter dermed drevet.


Läs mer i Volvo Penta tillbehörskatalog