Kan jeg utføre vedlikehold og reparasjoner selv?

Vanlig vedlikehold bør utføres så du unngår driftsforstyrrelser for motoren. Det meste av dette kan du gjøre selv. Se i brukerhåndboken. Du kan også finne planer og deloversikter på nettstedet.

Husk at det er visse oppgaver som bare bør utføres av en autorisert Volvo Penta-forhandler, siden forhandleren har verktøyene, erfaringen og den mest oppdaterte informasjonen for å utføre disse oppgavene riktig. 
 

Punktene som bare er for forhandleren, er oppgitt i vedlikeholdsplanen. Hvis du planlegger å utføre mer omfattende arbeider på Volvo Penta-utstyret, anbefaler vi deg å kjøpe en gjør det selv-bok som handler om akkurat det utstyret du har.

Bruk forhandlersøk til å finne en forhandler der du kan kjøpe denne typen publikasjoner. Ha serienummeret for motoren tilgjengelig så du kan være sikker på at du får riktig håndbok.