Hvor mye olje skal jeg ha i motoren/drevet/reversgiret?

Du finner informasjon om korrekte mengder i kapittelet "Tekniske data" i brukerhåndboken.

Du kan laste ned en digital kopi av brukerhåndboken din fra dette nettstedet. Ha serienummeret for motoren tilgjengelig så du kan være sikker på at du får riktig håndbok.