/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/before_1900.jpg

FØR 1900

Opprinnelsen til Volvo Penta finner vi så langt tilbake som 1868, da Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad ble grunnlagt. Produksjonen omfattet støpejernsgods og -utstyr som kjeler, gryter og panner, ploger og treskemaskiner.