/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1930-1939.jpg

1930-1939

Volvos virksomhet ble viktigere og viktigere for Penta, og i 1935 kjøpte Volvo motorprodusenten, og selskapet byttet navn til Volvo Pentaverken. Samtidig ble en design- og salgsavdeling for ikke-bilmotorer etablert i Göteborg under navnet AB Pentaverken.

Samme år ble Hesselman-motoren lansert: en sekssylindret råoljemotor med tresylindret tomgang, en svært avansert konstruksjon på den tiden. Kvinner ble ansatt i selskapet for første gang.