/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1973.jpg

1973 - Kort comeback for utenbordsmotoren

I 1973 kjøpte Volvo Penta utenbordsproduksjonen fra Monark-Crescent, og U-22 Monark og Archimedes ble nye produkter i Volvo Penta-programmet, som allerede var omfattende. Til å begynne med var salget av disse utenbordsmotorene akseptabelt, men mot slutten av 1970-tallet ble konkurransen fra japanerne for sterk, salget begynte å gi tap, og produksjonen i Uppsala ble lagt ned.