/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1995.jpg

1995 - Volvo Penta EDC

Elektronikken blir sjødyktig

Den ble lansert i 1995, og Volvo Pentas EDC er det første dedikerte elektroniske systemet for dieselkontroll. Det er utviklet av Volvo Penta, er fabrikkmontert på motoren og gir ikke bare nye prestasjonsnivåer, men hever også påliteligheten og sikkerheten til nye nivåer. Mannen som er ansvarlig for utviklingen av EDC, Pelle Nestvall, fikk Volvos tekniske pris i 1996.

"Et svært sterkt argument for dieselmotoren er påliteligheten den gir, noe som er viktig i mange situasjoner. Under utviklingen av EDC-systemet fokuserte vi sterkt på påliteligheten og sikkerheten ti systemet," sier Pelle Nestvall.

Motormontert system: Kontrollenheten for EDC-systemet er montert på motoren. Den tåler de barske forholdene til sjøs fordi den er innbakt i polyuretanplast og satt inn en boks av støpt aluminium av svært høy kvalitet. Alle forbindelser er beskyttet mot alle typer brudd og kortslutninger. Det faktum at kontrollenheten er montert på motoren, gjør det også svært enkelt for båtbyggeren å sette inn motoren Hele systemet er laget av innpluggingskabler, og det er ikke nødvendig med noen mekanisk forbindelse. Det er lett å sette inn flere rorstasjoner, med opptil åtte mulige plasseringer. "Vi bygde med hensikt systemet slik at det ligner et svært godt mekanisk system. Dermed føler føreren seg helt hjemme, og man merker elektronikken på de forbedrede prestasjonene, for eksempel den helt stabile tomgangen og den svært raske reaksjonen ved akselerasjon, i stedet for en annen måte å betjene motoren på. Det eneste en oppmerksom eier vil legge merke til, er en litt lengre startperiode. Dette skjer fordi motoren blir dreid noen få omdreininger ekstra for å forhåndsoppvarme forbrenningskammeret. Dette gir svært lite røyk ved start og praktisk talt ikke noe utslipp av hydrokarboner."

Enklere service og feilfinning EDC systemet og kontrollenheten overvåker kontinuerlig statusen til viktige motorsystemer. Hvis noe er galt, blir føreren varslet med en kode som blinker på betjeningspanelet. All informasjon blir dessuten lagret i systemet og kan hentes frem av servicemedarbeideren ved hjelp av en spesiell diagnostisk nøkkel. "Systemet lagrer også verdier for åtte hovedparametere, noe som gir servicemedarbeideren verdifull informasjon om i hvilken grad motoren er kjørt unødvendig hardt, og om installasjonen bør endres. Servicemedarbeideren kan også få informasjon for å forsikre seg om at kjølekapasiteten er tilstrekkelig, at lufttilførselen er god nok, og at propellen passer."

Teknologien bak Volvo Penta EDC
Slik virker det EDC er et elektronisk kontrollert sentralt prosesseringssystem som mottar data fra flere sensorer som er plassert i nøkkelpunkter i motorens driftssystemer.

Hva det gjør Informasjonen blir behandlet kontinuerlig, så systemet kan bestemme den nøyaktige mengden drivstoff som trengs til enhver tid. Systemet tar hensyn til variasjoner i driftstemperaturer, lufttrykk og andre bidragsfaktorer fullt ut for å optimere motorens effektivitet.

Det finnes ingen vanlige styrekabler. De konvensjonelle styrekablene som blir brukt i systemer som er montert på den vanlige måten, er erstattet med elektriske ledninger for både girskift og kontroll av gassen. Også girkassen blir betjent elektronisk for virkelig glatt skifting. Det trengs mye mindre kraft for å håndtere betjeningsenhetene, og det blir ikke overført noe støy eller vibrasjoner gjennom kabling fra motoren. Elektriske kontakter til å plugge inn gjør installasjonen svært enkel uten behov for tilpasninger. Det er enkelt å planlegge og sette inn flere stasjoner, med opptil åtte mulige styrestasjoner.
Selvdiagnose med minne EDC-systemet har en selvdiagnosefunksjon som gir rask og enkel service. Vital teknisk informasjon blir lagret for å optimere installasjon og ytelse.

Fordelene med EDC:
Høyere komfort om bord
 • Forbedret motorrespons
 • Lavere og mer stabil tomgang
 • Styrespakene kan betjenes glattere og mer presist og krever mye mindre kraft.
 • Det blir ikke overført noen vibrasjoner eller støy gjennom styrekabler
 • Kompenserer for høy brennstofftemperatur for å unngå effekttap i varmt klima.
Varig effektivitet og lang levetid
 • Selvdiagnosefunksjon
 • Svært få bevegelige deler i kontroll- og styringssystem
Enklere installasjon
 • Elektriske kontakter til å plugge inn i stedet for konvensjonelle kabler
 • Trenger ingen justering av styrekabler
 • Det er enkelt å planlegge og sette inn flere stasjoner, med opptil åtte mulige styrestasjoner.
 • Bedre for miljøet
 • Lave utslipp av røyk og nox-holdige gasser.
 • For mye drivstoff ved start eliminert