/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/2001.jpg

2001 - VOR og nye vanningsmotorer

Tøff test for motorer i Volvo Ocean Race

Hver av båtene i 2001-2001 Volvo Ocean Race har to Volvo Penta-motorer om bord: en fremdriftsmotor som bare kan brukes i nødssituasjoner under konkurransen, og en hjelpemotor for produksjon av elektrisitet og ferskvann om bord og for kraft til ballastvannpumpene.

Hjelpemotorene - med betegnelsen MD2030 - er en type dieselmotor som vanligvis brukes til fremdrift i vanlige fritidsbåter. Men under Ocean Race utfører hjelpemotoren en helt annen funksjon. MD2030 blir kjørt i mange timer under ekstremt vanskelige forhold, blant annet opptil 70 graderes krengning, for å produsere elektrisitet og ferskvann til båten.

Av åpenbare grunner blir ikke fremdriftsmotoren, med betegnelsen MD22P, brukt like mye. Før hver start blir motoren forseglet slik at den ikke kan brukes til fremdrift før fartøyet har krysset mållinjen, bortsett fra i nødssituasjoner.

Under hele konkurransen har syndikatet tilgang til service fra flere av Volvo Pentas mer enn 5000 forhandlere over hele verden.

Nye vanningsmotorer og store ordrer

Volvo Penta har lenge vært én av de ledende leverandørene av dieselmotorer til drift av ulike typer vanningsanlegg. Disse motorene er til nytte i jordbruket i områder der det ellers ville være umulig å drive det. Ved Saudi Agricultural Show i Riyadh i Saudi Arabia i 2001 presenterer selskapet flere nye motorer: en 12-liters elektronisk styrt motor på ikke mindre enn 500 hk og dieselmotorer på 5 liter og 7 liter.

De nye motorene styrker Volvo Pentas markedsposisjon ytterligere. I løpet av 2001 sikrer selskapet en ordre fra Saudi Arabia på ikke mindre enn 1700 industrimotorer. Ordren er verdt litt over 250 millioner svenske kroner.