Lingang

I Lingang ligger det nye distribusjonssenteret for det asiasiske markedet. Anlegget åpnet 18. januar 2009. Lingang har kapasitet til å håndtere 6000 motorer årlig.