Jak mogę zidentyfikować swój benzynowy silnik Volvo Penta i co o silniku powie mi jego oznaczenie?

Na każdym silniku Volvo Penta znajduje się, przynitowana, metalowa tabliczka. Większość naszych produktów posiada również na wierzchu nalepkę z oznaczeniem typu i modelu. Znajdź jedną z nich a dowiesz się jaki model silnika posiadasz. Przykładem oznaczenia może być: 5.7Gi-B.

Co o silniku powie mi oznaczenie modelu i typu?

Stosuje sie wiele metod w celu nadania unikalnej nazwy i oznaczenia typu silnika. Niektóre oparte są na mocy silnika. Większość wykorzystuje wartość pojemności silnika podaną w litrach.

Zawsze, gdy nazwa zostawała zmieniana, było to powodowane zmianą jakiegoś elementu na silniku. Czasami była to zmiana niewielka, czasami poważna. Zmiany mogą mieć lub nie wpływ na części, które musisz naprawić i/lub zamówić.

Można wyróżnić trzy wyraźne okresy w produkcji silników benzynowych, każdy z odmiennym sposobem oznaczania.

Czerwone silniki, starsze

Bardzo stare silniki, budowane do późnych lat 80-tych, których nazwy opierały się o pojemność (starsze) lub moc (późniejsze). Nazwa rozpoczynała się od liter AQ (silnik Aquamatic), BB (wbudowany) lub MB (wbudowany). Następnie podawany był numer odpowiadający pojemności lub mocy silnika. Większość z tych silników posiadała również jedną, dodatkową literę oznaczającą kolejną wersję. Silnik AQ271A jest starszy (i różni się) od AQ271B.
Przykłady: AQ260A, AQ171C, AQ200F, BB260A

Następnie zmieniono system oznaczeń silników opierając się na pojemności skokowej w litrach. Nazwa składała sie z trzech cyfr, po których występowała litera. Dwie pierwsze cyfry odpowiadały pojemności silnika. Cyfry 43 w oznaczeniu 434A oznaczały silnik 4.3L. Trzecia cyfra była wykorzystywana do oznaczania wersji. I tak na przykład: zarówno 430 jak i 431 są silnikami 4.3L, jednakże ostatnie cyfry oznaczają różnicę między silnikami. Wartość trzeciej cyfry nie odpowiadała chronologicznie dacie produkcji silników. Silniki 430 były produkowane przed 431, jednakże 432 i 434 były produkowane w tym samym czasie.

Litera na końcu nazwy silnika oznaczała wersję produktu i była nadawana chronologicznie do zmian. Silnik 500A był produkowany przed 500B. Produkcja tych silników zakończyła się w 1993 roku.
Przykłady: 432A, 500B, 251A, 740B

Żadna część nazwy silnika nie zawierała informacji o dacie produkcji. Niektóre silniki były produkowane krócej niż rok, niektóre przez wiele lat.

Silniki grafitowe

Te silniki były produkowane w czasach zawiązania spółki joint venture z OMC i charakteryzowały się ciemnym, grafitowym kolorem. Ich nazwa zazwyczaj składała się z ciągu znaków zawierającego dwie cyfry zakończone serią liter.
 

 • Dwie pierwsze cyfry oznaczały pojemność silnika w litrach. 
 • Następnie podawana była litera określająca producenta bloku silnika (G=GM, F=Ford)
 • Następne, jedna lub dwie litery oznaczały rodzaj systemu paliwowego i/lub moc. L=Limited output (obniżona moc), S=Superior (zwiększona moc), X=Exceptional (specjalne wykonanie), i lub I=Fuel injected (wtrysk paliwa) (brak I oznaczało silnik gaźnikowy).
 • Następna litera okreslała typ systemu sterowania. P=Power steering (wspomaganie sterowania), M=Manual steering (sterowanie bez wspomagania), X=Exact steering (precyzyjne sterowanie), I=Inboard (wbudowany)
 • Następne dwie litery są najbardziej istotne przy zamawianiu części. Ta para liter określa rok produkcji silnika. Wszystkie informacje o częściach opierają się na roku produkcji zakodowanym w tych dwóch literach.

MD = 1993-1994 BY = 1997-1998
HU = 1994-1995  WT = 1998-1999
NC = 1995-1996  EF = 1999-2000
LK = 1996-1997  

Następna litera była przydzielana losowo i określała wersję silnika. Dlatego, na przykład litera A nie musi oznaczać najwcześniejszej wersji. Zaś A  i C nie musiały być wyprodukowane przed wersją oznaczoną literą S. Z kolei zaś oznaczenie S podane na jedym typie silnika, nie musiało oznaczać tego samego przy innym silniku, szczególnie jeżeli silniki różniły się pojemnością lub rokiem produkcji. W razie potrzeby odpowiedni kod padany jest w publikacjach. Zaznaczone są przykłady, aby można było prawidłowo dopasować silnik.

Niektóre nazwy silników zawierały na końcu symbol CE. To oznaczało, że silnik spełniał wymagania dotyczące emisji spalin. Ma to znaczenie przy zamawianiu modułu ECU. Właściwe numery katalogowe podano w katalogu części zamiennych.

Produkcja tych silników zakończyła się w roku 2000.

Przykłady:

4.3GLPBYC = 4.3L, G=GM, L=Limited, gaźnik (brak i), P=wspomaganie sterowania, BY=produkcja 1997-1998, C=oznaczenie wersji serwisowej.

5.8FSiPNCACE = 5.8L, Ford, Superior, wtrysk paliwa, wspomaganie sterowania, NC=produkcja 1995-1996, A=wersja serwisowa, certyfikowany pod względem emisji spalin.

7.4GLPHUS = 7.4L, GM, Limited, gaźniki, wspomaganie sterowania, HU=produkcja 1994-1995, kod serwisowy S.

3.0GLMMDA = 3.0L, GM, Limited, gaźnik, sterowanie bez wspomagania, MD=produkcja 1993-1994, kod serwisowy A.

Czerwone silniki, obecnie

Od początku 2000 roku silniki benzynowe zaczęto malować ponownie na czerwono. Zmienił się również system oznaczania. Pierwsza część symbolu jest identyczna z systemem z silników grafitowych, aż do oznaczenia literowego systemu paliwowego.
 

 • Dwie cyfry oznaczały pojemność silnika w litrach.
 • Następnie podawana była litera określająca producenta bloku silnika. Zostały dodane nowe silnki pracujące z pędnikami serii Ocean. Do ich oznaczenia używa się liter OS.
 • Następne, jedna lub dwie litery oznaczały rodzaj systemu paliwowego i/lub moc.
 • Dla silnika 3.0L dodatkowo dochodzi oznaczenie M lub P dla rozróżnienia systemu sterowania.
 • Dla wyróżnienia silników wbudowanych (Inboard), dodano literę I po małej literze i.
 • Następnie występuje myślnik (-), po którym zmajdują się jedna bądź dwie kolejne litery. To jest główna zmiana w porównaniu do silników grafitowych.
 • Pierwsza litera oznacza wersję silnika i dotyczy wszystkich obecnie produkowanych silników. Litera A onacza pierwszą wersję, B-drugą itd. Nie ma połączenia pomiędzy rokiem produkcji a oznaczeniem wersji silnika. Nie wszystkie silniki wersji A zostały wyprodukowane w tym samym roku. Silniki 5.7GXi-B i 5.0GXi-B nie są podobne. Silnik 4.3GL-D jest nowszy i różni się od silnika 4.3GL-C.
 • Druga litera, jeżeli występuje, zawsze jest literą F i oznacza, że silnik posiada wewnętrzny obieg chłodzenia wodą słodką.
  Przykłady: 3.0GLM-C, 4.3GXi-DF, 5.0OSi-E, 8.1GXiI-B