Produkcja

Troska o środowisko i poszanowanie naszych wspólnych bogactw naturalnych są integralną częścią działalności Volvo Penta. Programy Środowiskowe są aktywnie wypełniane a wszystkie fabryki posiadają certyfikat ISO 14001.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska są spełniane przez wszystkie zakłady produkcyjne wchodzące w skład Grupy Volvo. Te wymagania regulują m.in. używanie środków chemicznych, poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery i wód gruntowych, zarządzanie odpadami oraz zapewnienie właświwej organizacji pracy.

W fabryce Volvo Penta w Vara na południu Szwecji olbrzymi wysiłek skierowano na redukcję emisji dwutlenku siarki do atmosfery i stopniowe wycofanie z produkcji niebezpiecznych środków chemicznych. Obecnie, w procesie produkcyjnym, stosowane są farby i emulsje wykonane głównie na bazie wodnej. Fabryka w Vara uzyskała certyfikat ISO 14001 w roku 1996.

Fabryka Volvo Penta w Lexington w stanie Tennessee zredukowała znacznie emisję do atmosfery rozpuszczalników i odpadów dzięki zmodernizowaniu procesu malowania. Zużycie wody zredukowano o ponad 50% w stosunku do roku 1995. Fabryka w Lexington uzyskała certyfikat ISO 14001 w 1999 roku.

Fabryka Volvo, produkująca silniki wysokoprężne, w Skövde uzyskała certyfikat ISO 14001 w roku 1998. Nasz chiński zakład w Wuxi został certyfikowany do standardu ISO 14001 w roku 2003.

Wszelkie informacje nt. ochrony środowiska realizowanej przez Grupę Volvo zostały zaprezentowane w publikacji: "Environmental data 2004".