/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1980.jpg

Sukces przemysłowy lat osiemdziesiątych

W maju 1980 r. Bo Nyhlén zastąpił Ernsta Knappe na stanowisku prezesa i w 1982 r. AB Volvo Penta stała się niezależną firmą w ramach Grupy Volvo. Po raz pierwszy wartość sprzedaży przekroczyła miliard koron, a w 1981 r. wzrosła o dalsze 16 procent. Nadal trwała dobra passa silników przemysłowych, których udział w sprzedaży na początku lat osiemdziesiątych stanowił jedną trzecią. Sektor silników morskich wciąż tkwił w zastoju spowodowanym kryzysem naftowym z lat siedemdziesiątych, jednak wprowadzenie na rynek napędów Duoprop zapoczątkowało stopniowe odradzanie się tej działalności.

W Goeteborgu otwarto nową fabrykę, główną siedzibę firmy powiększono i unowocześniono. Powstały nowe stanowiska badawcze oraz nowe obiekty w ośrodku badawczym Krossholmen. Aby zwiększyć efektywność, systematycznie rozwijano system elektronicznego przetwarzania danych (EDP) oraz strukturę organizacyjną Volvo Penta. W 1988 r. funkcję prezesa Volvo Penta objął Jan Walldorf.

1983

1987