Ny manövercentral

De nya reglagens konstruktion bygger på samma grundtanke som den populära joysticken. Manöverplatsen ser inte bara mer elegant ut, utan lyfter dessutom komforten ombord till en helt ny nivå, med de integrerade knapparna som används för att aktivera och justera funktioner som underlättar båtlivet. Enspaksläget, farthållaren och lågfartsfunktionen är mycket lättåtkomliga.

Tryck bara på knappen (beroende på vilket drivsystem du har, se specifikationerna nedan). För Aquamatic finns det även knappar för trimning, Powertrim Assistant och Tow mode.

1. Ergonomisk och genuin känsla
2. Powertrim – trimmar båda dreven i synk i dubbelinstallation
3. Skönt och rejält handstöd
4. Elektronisk växling och gas
5. Neutral indikator tänds när växeln är i neutralläge
6. Individuell Powertrim (SB)
7. Individuell Powertrim (PT)
8. Farthållare – varvtalsjustering
9. Mekaniskt lås
10. Neutralt lås
11. Nödstoppsanslutning

IPS Inboard   Aquamatic  
Engine Installation Twin* Twin Single  Twin Single Sidemount
Features      
Throttle only x x x x
Station on/off/lock x x x  
Engine RPM sync x x   x    
Trim button in lever       x x x
Individual SB/PT trim buttons          
Safety lanyard/tow mode           x/o 
Cruise control
Single-lever mode o     o   o    
Low-speed mode o/x** o*** o***      
Powertrim Assistant       o