D13-800 MC

D13-800 MC

Volvo Pentas D13 in-line 6 diesel har utvecklats med hjälp av den modernaste dieseltekniken. Motorn har ett robust block med stegram, högtrycksinsprutningssystem, fyra ventiler per cylinder och dubbel turboteknik i kombination med dubbla laddningskylare. Allt detta tillsammans med det elektroniska styrsystemet för motorn resulterar i en mycket jämn gång och en motor med världsklass dieselprestanda, i kombination med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp.