D9 MH

D9 in-line 6 diesel har utvecklats med hjälp av den modernaste dieseltekniken.

Motorn har ett robust block med stegram, högtrycks insprutningssystemet, fyra ventiler per cylinder, "twin entry" turbo och efterkylning. Tillsammans med en stor cylindervolym och den elektroniska motorstyrsystemet, resulterar detta i en mycket jämn gång motorn med prestanda i världsklass, kombinerat med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp.