Motorprogram

Volvo Pentas generatoraggregat är tillförlitliga marina dieslmotorer, väl matchade generatorer och övervakningssystem. Volvo Pentas marina dieselmotorer är välfungerande och pålitliga.
HE = För anslutning till centrala kyl-eller råvattenskylsystem
KC = För anslutning till extern kylare t. ex. fältkylare
RC =Kylning med motordriven fläkt för akut-, hamn- eller extra användning