Marin kommersiell sjöfart

Zodiak
 
Short sea and river transport
 
Carlo Martello
 
Supply vessels and offshore energy
 
Passenger transport and sightseeing
 
Parts and service
 
Kustbevakning och patrullering Kustnära sjöfart och flodtrafik Arbetsbåtar och bogserare Försörjningsfartyg och havsbaserad energi Passagerartrafik och sightseeing Reservdelar och service
Volvo Penta är Volvokoncernens marina specialist och fungerar som en oberoende leverantör, för att stödja kunder när det gäller allt ifrån projektering till installation och eftermarknadsservice.

Innovation och tekniskt ledarskap är några av kännetecknen för företaget, som nyligen infört det ledande pod systemet: Volvo Penta IPS, även för planande skrov.

Globalt stöd är av största betydelse, och Volvo Penta representeras av kvalificerade återförsäljare i mer än 100 länder.

Marin kommersiell sjöfart är indelat i följande segment:
- Kustbevakning och patrullering
- Kustsjöfart ich flodtrafik
- Supplyfartyg och offshore-energi
- Passagerartrafik och sightseeing
- Arbetsbåtar och bogserbåtar