MC Extended Coverage

FÖRLÄNGT SKYDD

Fler drifttimmar med fullständigt skydd
Utöver vår standardgaranti har du nu möjlighet att teckna ett förlängt skydd för din motor. Därmed kan du öka antalet drifttimmar med ett heltäckande skydd för motor och komponenter.

Heltäckande
Tjänsten innefattar samma heltäckande skydd som standardgarantin under första året - i upp till fyra extra år. Med förlängt skydd täcks reparation och byte av defekta delar, vilket omfattar samtliga Volvo Penta-produkter, med undantag av förbrukningsartiklar. Du kan teckna det förlängda skyddet när motorn beställs eller inom tre månader efter att garantin registrerats.

Maximera din motors uptime och minimera oförutsedda reparationskostnader med Volvo Pentas förlängda skydd.

Allmänt
• Tillgänglig över hela världen för alla Volvo Penta-dieselmotorer för marin kommersiell sjöfart
• Kan tecknas när dieselmotorn beställs eller upp till tre månader efter att garantin registrerats

Förutsättningar
• Gäller endast produkter för kommersiellt bruk
• Regelbunden service och underhåll enligt gällande serviceschema
• Komplett uppstartsrapport
• Allmänna villkor gäller