Perfectly matched

En perfekt matchning – från roder till propeller

Volvo Penta IPS är ett komplett och fullt integrerat drivsystem – från manöverplats till propellrar. Detta ökar kvaliteten och tillförlitligheten betydligt. Volvo Penta IPS är utvecklad med säkerhet inbyggd från grunden och erbjuder en robust konstruktion och redundans i EVC-systemet.

Volvo Penta IPS har också flera inbyggda säkerhetsfunktioner som minskar risken för läckage vid en eventuell kollision. Bra manöverbarhet med en motor ökar säkerheten ytterligare.
Ett Volvo Pentakoncept
Volvo Penta IPS är ett heltäckande paket där motor, drivenhet och propellrar har utvecklats parallellt och anpassats noggrant till varandra. Vi har tagit fram tre olika drivenhetsstorlekar som noggrant matchar kraften och vridmomentet i varje motor. Det innebär att effektiviteten och tillförlitligheten hos Volvo Penta IPS alltid bibehålls helt.

En kontakt
Med Volvo Penta IPS har du en enda kontakt för alla ärenden. Komponenterna för hela drivsystemet tillhandahålls direkt från din lokala Volvo Pentaåterförsäljare. Det underlättar servicen för dig och innebär att du snabbt kan vara ute på vattnet igen om du skulle råka ut för ett missöde.