EVC

 

Volvo Penta IPS

Sterndrive

Inboard

Joystick Docking

o

o 1)

 

Joystick Driving

o

o 1)

 

Dynamic Positioning System*                   

o

 

 

Autopilot**

o

o 1)

 

Interceptor System

o

o

o

Powertrim Assistant

 

o

 

Glass Cockpit*

o

o

o

Trip computer

o

o

o

Cruise control

o

o

o

Single-lever mode

o

o

o

Low-speed mode

o

 

o

Ny manövercentral
De nya reglagens konstruktion bygger på samma grundtanke som den populära joysticken. Manöverplatsen ser inte bara mer elegant ut, utan lyfter dessutom komforten ombord till en helt ny nivå, med de integrerade knapparna som används för att aktivera och justera funktioner som underlättar båtlivet. Enspaksläget, farthållaren och lågfartsfunktionen är mycket lättåtkomliga.