.

Svenska kustbevakningen installerar Volvo Penta-motorer

Den svenska kustbevakningen installerar Volvo Pentas Inboard Performance System (IPS) i en helt ny typ av fartyg för sjöräddning och gränskontroll.

Med IPS-systemet kommer Kustbevakningen att minska bränsleförbrukningen i nya fartyg med ca 30%.

Kustbevakningen har beställt  totalt 15 kompletta IPS-system. Varje fartyg kommer att drivas av tre Volvo Penta D13-motorer med IPS drivsystem (3 x IPS1050), vilket kommer att generera framdrivning motsvarande en axelinstallation av 3.150 hästkrafter per fartyg.

Fartygen, som byggs på Baltic-varvet i Estland, kommer att vara 26,5 meter långa och 6,2 meter breda och har en toppfart på över 30 knop. Fartyg KBV 312 är halvplanande och byggd av aluminium och kommer att utrustas med toppmodern teknik när det gäller navigation och framdrift.

Utöver IPS-systemet uppfylls kustbevakningens stränga krav på funktion och bränsleeffektivitet då systemet har låga utsläppsvärden av kväveoxider och kolväten. D13 uppfyller redan de rättsliga kraven för 2013.
IPS-systemet har blivit typgodkänt av Det Norske Veritas och kommer att levereras komplett med fyra kontrollstationer.
.
Det första KBV 312 fartyget i serien beräknas vara klart under hösten 2011.

Följ bygget i bild, KBV 312! >>