2013-05-06

Volvo Penta utvecklar återförsäljarnätet i Sverigeby Volvo Penta

Volvo Penta har beslutat att förvärva en minoritetsandel i det nybildade bolaget Imatech Marin & Industri AB och strukturerar samtidigt om sitt marina återförsäljarnät i Sverige.

Volvo Pentas marina återförsäljarnät i Sverige består idag av fem stycken större fristående företag, ”Volvo Penta Centers”, placerade i Göteborg, Stockholm, Simrishamn och Karlstad. Utöver dessa finns över hela Sverige cirka 60 stycken fristående serviceåterförsäljare, ”Volvo Penta Service”.

Tillsammans utgör dessa den svenska marinbranschens starkaste återförsäljarnät med service och support för såväl fritidsbåtsägare som kommersiella marinkunder med Volvo Pentamotorer.

För att ytterligare stärka Volvo Pentas serviceerbjudande i Sverige skapas nu ett helt nytt Göteborgsbaserat bolag, Imatech Marin & Industri AB, i vilket Volvo Penta förvärvar en 30-procentig ägarandel. I affären ingår även att Volvo Penta får kontroll över e-handelsplattformen ”Marine Parts Europe”.

”Imatech Marin & Industri ges samtidigt huvudansvaret att fortsätta att utveckla och stärka vårt svenska återförsäljarnät. Investeringen skapar dessutom bättre förutsättningar för Volvo Penta att växa på den kommersiella marinmarknaden, främst inom Stockholmsområdet”, säger Eva Nilsagård, ansvarig för Volvo Pentas europeiska återförsäljarnät.

Huvudägare i det nya bolaget blir Power House Holding vars ägare Örjan Backman välkomnar förändringen.

”Volvo Penta kommer med detta steg att kunna ytterligare stärka sitt service- och eftermarknadsutbud till nytta för kunderna på den svenska marknaden.”, säger Örjan Backman.

Avtalet är förenat med villkor. Affären beräknas slutföras i slutet av maj.

VD för Imatech Marin & Industri AB blir Carl Fornander, som tillträder sin tjänst den 2 maj. Carl Fornander är idag Volvo Pentas försäljningchef för marinmotorer i Norden.

http://www.imatech.com/

Utskriftvänlig