2013-06-04

Volvo Penta D13 nu certifierad för EPA Tier 3by Volvo Penta

Volvo Penta D13 är nu vidareutvecklad att klara EPA Tier 3 – den nya marina miljöstandarden för avgasutsläpp. Den nya versionen av D13 har fått förbättrade miljöegenskaper med i stort sett oförändrad låg bränsleförbrukning.

D13 är en dieselmotor som utvecklats inom Volvokoncernen. Denna motor är bland världens kanske mest beprövade och är idag i drift i mer än 450.000 tunga applikationer, inklusive bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Inom Volvo Penta är denna motor vidareutvecklad för användning inom segmentet industrimotorer både för off-road och elproduktion och i unika specialanpassade marina applikationer.

Miljöprestanda och bränsleeffektivitet
Hela serien av Volvo Pentas marina D13-motorer är nu uppgraderad till att uppfylla kraven för EPA Tier 3 som börjar gälla från 1 januari 2014. EPA Tier 3 innebär i stort en 40 % reduktion av partiklar i avgaser och en 20 % minskning av NOX och kolväte.

Dessa högt ställda krav uppfyller nya D13 med bibehållen effekt och i princip samma bränsleförbrukning. Det är bränsleeffektivitet i världsklass och mindre miljöpåverkan.

Uppgraderingen i miljöegenskaper förändrar alltså varken prestanda eller bränsleeffektivitet. Det innebär inte heller några förändringar sett till konstruktion, dimension eller installation – i dessa avseenden blir det ingen skillnad för båtbyggare, ägare eller operatör.

Volvo Penta D13 finns både som propulsionsmotor (D13MH) eller som marint generatoraggregat (D13MG) med olika kylsystem.

Högupplöst bild >>

För ytterligare information, var vänlig kontakta Martin Jufors, AB Volvo Penta, tel: + 46 31 3236411, e-post: martin.jufors@volvo.com

Utskriftvänlig