2013-08-01

Nya Volvo Penta D11 – mer effekt med mindre emissionerby Volvo Penta

Nu lanserar Volvo Penta en helt ny generation av den beprövade D11-serien. Det nya motorprogrammet har en toppeffekt på 725 hk, och med ett kraftfullare vridmoment, förbättrad körbarhet och minskad ljudnivå blir den ett starkt tillskott till Volvo Pentas världsledande inombordsprogram. Självklart uppfyller den nya generationen även världens snart strängaste emissionslagstiftning.

Volvo Pentas nya D11-serie bygger på den senaste tekniken inom Volvokoncernen och har vidare­utvecklats och optimerats för marin användning av Volvo Pentas utvecklingsteam. D11-serien utökas från dagens 670 hästkrafter till att erbjudas i inte mindre än tre effektklasser: 625, 670 och 725 hk.

Volvo Penta D11 är en kompakt, kraftfull motorserie med ny och förbättrad grundkonstruktion. Förutom ett större antal effektklasser så har de raka 6-cylindriga dieselmotorerna vässats med ett stort antal tekniska uppgraderingar.

”Vi har ytterligare förbättrat vår twin-entry-turbo där varje avgaspuls nu utnyttjas maximalt till att ge laddtryck. Detta ger ett oerhört kraftfullt vridmoment redan vid låga varvtal. Motorn svarar direkt på manöverkommandon och ger sammantaget en klart förbättrad körbarhet och kraftigare acceleration”, säger Thomas Lantz, Chief Product Manager på Volvo Penta.

Volvo Penta D11 blir det naturliga valet för flybridgebåtar och sport cruisers mellan 45-55 fot. Dessa båtar väger i storleksordningen 20 ton, vilket ställer stora krav på motorernas vridmoment när det gäller att få upp båtarna på planing.

”Det kraftiga vridmomentet vid låga varvtal ger snabb accelerationen till planing. Detta är viktigt för både säkerhet, bränsleförbrukning och komfort”, säger Thomas Lantz. Med den nya D11-serien har även ombordkomforten förbättrats.

”Tack vare en ny och effektivare turbo samt luftfilter med förbättrad ljuddämpning reducerar vi med nya D11 de upplevda ljudnivåerna avsevärt, samtidigt som den robusta konstruktionen bidrar till att minimera vibrationerna ombord”, fortsätter Thomas Lantz.

Mer effekt med mindre miljöpåverkan
Ekvationen mer effekt med mindre miljöpåverkan kan tyckas vara omöjlig att uppnå, men med nya D11 är det precis detta som Volvo Penta har lyckats åstadkomma.

”Med avancerad teknik lyckas vi få ett optimerat tryckförhållande av luft och bränsle, vilket ger mycket effektiv förbränning. Och med ökad laddluftkylning får vi sammantaget ut mer motoreffekt”, säger Thomas Lantz.

Tack vare den effektiva förbränningen så uppfyller nya D11-serien världens strängaste miljölagstiftning, US EPA Tier 3, som träder i kraft 2014. Partikelutsläppen beräknas nu vara 40 procent lägre jämfört med dagens nivåer.

Uppgraderad grundkonstruktion
Den nya D11-serien kommer med råge kunna leva upp till kundernas förväntningar på de egenskaper som kännetecknar Volvo Penta när det gäller säkerhet, pålitlighet och livslängd.

”Vi har bland annat utvecklat ett starkt och robust motorblock samt ett nytt topplock med förbättrad kylning, vilket ger motorn en jämnare arbetstemperatur. Resultatet är en mycket driftsäker motor med lång livslängd”, säger Thomas Lantz.

Integrerade med den senaste EVC
Motorerna använder den senaste generationen av Volvo Pentas elektroniska plattform EVC (Electronic Vessel Control). Den senaste generationen EVC möjliggör ett ytterligare antal funktioner för ökad säkerhet och kontroll samt förbättrad funktionalitet.

Både för axelinstallation och Volvo Penta IPS
Motorserien kommer att finnas tillgänglig för både traditionell axelinstallation och med Volvo Penta IPS. Baserat på nya D11 lanseras också IPS800 och IPS950 som förutom fördelarna med mer effekt till fullo utnyttjar IPS-konceptets unika fördelar vad gäller bränsleeffektivitet, komfort och körglädje.

Enkel installation och service
Samtliga motorer i serien har samma installationsmått som tidigare vilket är fördelaktigt för båtbyggaren. Alla bränsle- och oljefilter, oljesticka samt oljepåfyllning sitter samlade på motorns bakkant där de är lätt åtkomliga för service. Detta innebär också att samma motorspecifikation kan användas för styrbord- och babordinstallation.

Tekniska data

D11-725
Vevaxeleffekt: 725 hk (533 kW) vid 2500 v/min
Max vridmoment: 2350 Nm vid 1600-2100 v/min
Konfiguration: Rak 6-cylindrig diesel med elektroniskt styrda enhetsinjektorer,
twin-entry-turbo och laddluftkylare.
Cylindervolym: 10,84 liter
Emissioner: EU RCD samt US EPA Tier 3.

D11-670
Vevaxeleffekt: 670 hk (493 kW) vid 2450 varv/min
Max vridmoment: 2240 Nm vid 1600-2100 varv/min
Konfiguration: Rak 6-cylindrig diesel med elektroniskt styrda enhetsinjektorer,
twin-entry-turbo och laddluftkylare.
Cylindervolym: 10,84 liter
Emissioner: EU RCD samt US EPA Tier 3.

D11-625
Vevaxeleffekt: 625 hk (460 kW) vid 2400 varv/min
Max vridmoment: 2200 Nm vid 1100-1900 varv/min
Konfiguration: Rak 6-cylindrig diesel med elektroniskt styrda enhetsinjektorer,
twin-entry-turbo och laddluftkylare.
Cylindervolym: 10,84 liter
Emissioner: EU RCD samt US EPA Tier 3.

Fakta
Tier 3 – bakgrund: Tier 3 har sin grund i USAs Clean Air Act som författats av Environmental Protection Agencys från 1990. I denna slog man fast en flerstegsplan med ett antal ”tiers” – deadlines för motortillverkare. Snart antog EU en liknande flerstegsplan. För att godkännas enligt Tier 3-kraven måste halterna av partikelutsläpp sänkas med 40 % och utsläppen av kväveoxider måste ner med 20 % jämfört med tidigare (Tier 2) vilket innebär utsläppstak på 5,8 g/kwh och NOx. Utsläppskraven förknippade med de olika stegen är en garanti för att arbetet mot en renare luft och miljö ständigt fortsätter.

D11-725 - High resolution image 1

D11-725 - High resolution image 2

D11-725 - High resolution image 3

D11-725 - High resolution image 4

För ytterligare information, var vänlig kontakta Ann-Charlotte Emegård, tel: +46 31 323 42 19, E-post: ann-charlotte.emegard@volvo.com

Utskriftvänlig