2013-08-01

Volvo Pentas nya Interceptor System gör båttrimningen enklare – och körningen säkrareby Volvo Penta

Med det uttalade syftet att utforma ett nytt, effektivare – men också robust – trimsystem för fritidsbåtar som ökar säkerheten och komforten, tog Volvo Penta sin utgångspunkt i stora, marina kommersiella fartygsapplikationer. Resultatet blev ett trimsystem med helt ny design och unika egenskaper.

Att förenkla saker och ting för båtföraren och, på samma gång, att öka säkerheten och komforten ombord är grundläggande mål för Volvo Penta. Då är ett effektivt och lätthanterligt trimsystem en given del. Det kommer att hjälpa både nybörjare och erfarna förare att göra varje båttripp mer behaglig och mindre stressig – något som är helt i linje med Volvo Pentas Easy Boating-koncept.

Interceptor System – eller bara "IS"
Volvo Penta Interceptor System är ett helt elektriskt system (ingen hydraulik) med kraftfulla servon och integrerad i Volvo Pentas elektroniska plattform, EVC (Electronic Vessel Control). Trimbladen skapar lyft och drag som omvandlas till moment på båten i alla tre ledder beroende på kommando. Det innebär att båtens position kan justeras i alla riktningar.

Fokus på säkerhet och komfort
Den första effekten av IS unika prestanda märks tydligt i accelerationsfasen och när båten ska plana. När accelerationen inleds är fören på båten lägre jämfört med båtar med traditionella trimsystem. Men det slutar inte där. När båten med det traditionella trimsystemet måste nå 30-35 knop för att börja plana, når den IS-utrustade båten planing redan vid 20-25 knop. Tillsammans innebär detta kraftigt förbättrad sikt förut under hela fasen – men också en betydligt kortare accelerations/planingsfas med reducerad sikt framåt.

I skarpa svängar är den förbättrade sikten åt sidorna – jämfört med båtar med traditionella trimsystem – ännu mer imponerande. Då ”IS-båten” har en mer upprätt position i svängarna, är både siktavståndet och synsektorns storlek avsevärt förbättrade. I ett typiskt fall, har båten utan IS ett siktavstånd på ca 30 m och en synsektor på ca 300 m2, medan båten med IS har ett siktavstånd på ca 300 m och en synsektor på ca 5 100 m2, vilket är en påtaglig skillnad.

Hur detta inverkar på komforten ombord är enkelt att förstå. Även vid acceleration och i skarpa svängar, och i alla hastigheter, kommer folk ombord att kunna stå upp utan att behöva hålla sig i i inredningen.

Designad för automatisk drift
En annan grundläggande idé med det nya trimsystemet var enkel hantering. Helt i linje med Volvo Pentas Easy Boating-koncept ska alla båtförare känna sig bekväma med IS. Därför är det främst avsett för automatisk funktion – men, naturligtvis, med möjlighet till manuell hantering.

För att använda IS, behöver man inte kunna något om trimning, bara vilka knappar man ska trycka på. Interceptor System är integrerat i EVC-plattformen vilket gör det extremt lätt att hantera, tryck bara på Trim Assist-knappen på motorreglaget. Detta aktiverar automatfunktionen, och båtens position kommer hela tiden att vara optimalt tack vare det avancerade styrsystemet.

Men, om man vill trimma manuellt, lämnar man bara autoläget och använder trimknapparna på reglaget för att trimma enligt egna önskemål.

Spara bränsle!
En viktig effekt av IS – och båttrimning i allmänhet – är den förbättrade bränsleeffektiviteten. Med IS i autoläge, är bränsleeffektiviteten alltid optimal – oavsett omständigheterna.

Kompakt, självrengörande utformning
Volvo Penta Interceptor System har en superkompakt design. Detta ökar båtbyggarnas frihet vid utformningen av en båt med IS. Interceptorbladen monteras alltid i jämna par – två eller fyra.

IS är helt underhållsfritt. Bladen har en självrengörande funktion som aktiveras automatiskt en gång per dygn för att minimera beväxning. Och då interceptorbladen är gjorda av plast och inte kommer att leda ström, finns inget behov av skyddande anoder som regelbundet måste bytas ut.

För 40-fots yachter och större
IS är främst avsedd för större båtar, 40 fot och mer. Det kan användas på Volvo Penta IPS, Volvo Penta DPH med elektronisk styrning och Volvo Penta inombordsapplikationer.

Interceptor System - High resolution image 1

Interceptor System - High resolution image 2

För ytterligare information, var vänlig kontakta Ann-Charlotte Emegård, tel: +46 31 323 42 19, E-post: ann-charlotte.emegard@volvo.com

Utskriftvänlig