Reglage

Ny manövercentral
De nya reglagens konstruktion bygger på samma grundtanke som den populära joysticken. Manöverplatsen ser inte bara mer elegant ut, utan lyfter dessutom komforten ombord till en helt ny nivå, med de integrerade knapparna som används för att aktivera och justera funktioner som underlättar båtlivet. Enspaksläget, farthållaren och lågfartsfunktionen är mycket lättåtkomliga. Tryck bara på knappen (beroende på vilket drivsystem du har, se specifikationerna nedan). För Aquamatic finns det även knappar för trimning, Powertrim Assistant och Tow mode.
1. Ergonomisk och genuin känsla
2. Powertrim – trimmar båda dreven i synk i dubbelinstallation
3. Skönt och rejält handstöd
4. Elektronisk växling och gas
5. Neutral indikator tänds när växeln är i neutralläge
6. Individuell Powertrim (SB)
7. Individuell Powertrim (PT)
8. Farthållare – varvtalsjustering
9. Mekaniskt lås
10. Neutralt lås
11. Nödstoppsanslutning
IPS Inombordare   Aquamatic  
Motorinstallation Dubbel* Dubbel Singel Dubbel Singel Sidomonterat
Funktioner      
Enbart gas x x x x
Manöverplats på/av/låst x x x  
Synkroniserat varvtal x x   x    
Powertrim i reglagespak       x x x
Individuell trimning av sb/bb drev          
Nödstopp           x/o 
Farthållare
Enspaksfunktion o     o   o    
Lågfartsfunktion o/x** o*** o***      
Powertrim Assistant       o
x Standard
o Tillval
* Även för trippel- och kvadrupelinstallationer
** Standard för IPS800-1200
*** D4-D13