D11-625 Inombordsmotor

Volvo Penta D11 är en kompakt, kraftfull motorserie med ny och förbättrad grundkonstruktion. Denna raka 6-cylindriga dieselmotor har vässats med ett stort antal tekniska uppgraderingar.

Tack vare det kraftfullare vridmomentet har den här motorgenerationen en överlägsen körbarhet. Motorernas prestanda har även förbättrats tack vare deras imponerande effekt/vikt-förhållande. Genom att uppfylla de stränga kraven i US EPA Tier 3 har även miljöpåverkan minskats.

Volvo Penta D11 är det naturliga valet för flybridgebåtar och sports cruisers på cirka 45 till 55 fot. Dessa båtar väger i storleksordningen 20 ton, vilket ställer stora krav på motorernas vridmoment när det gäller att få upp båtarna på planing.

Det kraftiga vridmomentet vid låga varvtal ger snabb accelerationen till planing. Detta är viktigt för både säkerhet, bränsleförbrukning och komfort.

Tack vare en ny och effektivare turbo samt luftfilter med förbättrad ljuddämpning reduceras de upplevda ljudnivåerna avsevärt. Samtidigt bidrar den robusta motorkonstruktionen till att minimera vibrationerna ombord.
d11_625