Hållbara och effektiva propellrar

Volvo Penta har ett stort sortiment av propellrar för segelbåtsdrev och axelinstallationer. Vi kontrollerar noggrant att de uppfyller våra hårda kvalitetskrav.

Strömlinjeformade foldingpropellrar
Volvo Pentas patenterade foldingpropellrar ger minimalt motstånd vid segling och maximal drivkraft vid motordrift. En optimal kombination för en segelbåtspropeller. Med 2-, 3- och 4-bladiga modeller för motoreffekter från 5 till 120 hk uppfyller Volvo Pentas sortiment av foldingpropellrar de flesta seglares behov.  

Produktinformationsbroschyr om fyrbladiga foldingpropellrar >>

Propeller  D1-13 D1-20 D1-30 D2-40 D2-55 D2-75 D3-110
Foldingpropeller, S-drev 2-bladig X X X X      
Foldingpropeller, S-drev 3-bladig   X X X X    
Foldingpropeller, S-drev 4-bladig         X X  
Foldingpropeller, axel 2-bladig X X X X      
Foldingpropeller, axel 3-bladig         X    
Foldingpropeller, axel 4-bladig         X  X  X
Fast propeller, S-drev X X X X X