banner

Extra generator

Ett korrekt dimensionerat elsystem bidrar till ett bekvämt och problemfritt båtägande. Därför måste båtens batteri laddas till korrekt kapacitet för att kunna leverera rätt antal ampere (A). Detta kräver i sin tur en generator som levererar en tillräcklig laddning till batterierna. Otillräckligt dimensionerade elsystem, felaktig huvudbrytare, oxiderade eller dåligt anslutna kablar kan leda till strömläckage och dålig laddning. Med andra ord finns det många anledningar att ha koll på båtens elsystem och, om nödvändigt, förbättra det för att få ut maximal batterikapacitet.

Dagens båtar är utrustade med mer och mer eldrivna tillbehör för ökad komfort och säkerhet. Belysning, radiosändare, TV, stereoutrustning, fläktar och värme tömmer snabbt båtens batteri. Då det tar lång tid att ladda båtens batteri kan en extra generator och ett extra batteri vara bra att ha till hands.

Volvo Pentas generatorer finns från 60A/12V till 140A/24V. De är perfekt anpassade till motorns vridmoment vilket ger extra laddning utan att manöverkraft går förlorad.

 
v